There will be entries from 1st Jan 02 until 5th Aug 04


< 2003 Jan Feb Mar Apr May 2004 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
              1 
 
   
  2 

2.May 04 BTA 12 Hong Kong


 
  3 

3.May 04 Grenze China


 
  4 

4. May 04 Guangzhou


 
  5 

5. May 04 Wuzhou


 
  6 

6. May 04 Unterwegs nach Guilin


 
  7 

7. May 04 Guilin


 
  8 

8. May 04 Li River


 
  9 
 
   
  10 

10. May 04 Changcha


 
  11 

11.May 04 Wuhan


 
  12 
 
   
  13 

13.May 04 Sanmenxia


 
  14 
 
   
  15 

15. May 04 Terracotta Armee


 
  16 

16.May 04 Xian


 
  17 
 
   
  18 

18. May 04 Tragoedie


 
  19 

19. May 04 Hadan

  20 

20. May 04 Beijing

  21 

21. May 04 Beijing Sightseeing


 
  22 

22. May 04 Die Mauer Ende der BTA 12


 
  23 
 
   
  24 
 
   
  25 

25. May 04 Vorbereitungen


 
  26 
 
   
  27 
 
   
  28 
 
   
  29 

29. May 04 Das neue Team


 
  30 

30. May 04 BTA 13 Peking


 
  31 

31. May 04 Datong